Başarılı şekilde tamamlanmış olan 116E078 numaralı TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları aşağıdaki uluslararası yayınlarda sunulmuştur.