mm-Dalga Link Kalitesinin Yenilikçi Uyarlanabilir Antenlerle Geliştirilmesi (2017-2020)

5G Sistemlerindeki Yoğun Çoklu Antenlerin Karşılıklı Bağlaşıklarının Tespiti ve Kompanzasyonu (2017-2019)

Haberleşme Ağı Dalga Formu Geliştirilmesi (2016-2017)

Milimetre Dalga Boyunda Kısa Mesafede Yüksek Veri İletimi Sağlayan Radyolinklerin Geliştirilmesi (2016-2018)

Yeni Nesil Taktik Haberleşme Sistemleri için Çok Taşıyıcılı Fiziksel Seviye Çözümleri Geliştirilmesi (2015-2016)

Radyo Frekansı Kanal Emülatörü (2015-2016)

Hava Araçları Kanal Emülatörü ve Modellemesi Geliştirme Projesi (2014-2017)

Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Fiziksel Katman Güvenliğinin Sağlanması (2014-2017)

Doğal Afetler Sırasında Güvenli ve Yüksek Performanslı Haberleşme Sistemi Tasarımı (2014-2015)

Vücut İçi Haberleşme Sisteminin Güvenli Sağlanması Yönünde Araştırma (2013-2014)